Az élettársi közösség felbontása

A válás kizárólag azokat érintheti, akik házasságban élnek. Régebben a többség a házasság keretein belül élt együtt, azonban manapság egyre többen élettársi életközösségben, élettársi kapcsolatban élik közös életüket.  Amikor élettársi kapcsolatukat megszüntetik, ez lehet egy egyszerű szétköltözés, mégis számos jogi kérdés felmerül. 

Ha volt közös vagyon vagy közös kiskorú gyermekek, ebben az esetben egy sor kérdésben jogi döntés válik szükségessé. Egy egyszerű megállapodás a felek között ilyenkor általában nem elegendő. Ezen jogi problémák rendezésre rendszerint egy házasság felbontásához nagyon hasonló, vagy akár azzal teljes mértékben egyező módon lehetséges csupán.

Ki tekinthető élettársnak?

Élettársnak azokat értjük, akik házasság nélkül élnek együtt. Élettársi kapcsolatban legfeljebb két személy állhat egymással. Az élettársi kapcsolatot az élettársak tényleges együttélése hozza létre, és nemes egyszerűséggel a felek kapcsolatának megszűnése szünteti meg.  Manapság a legtöbb emberről mondható el, hogy élete egy bizonyos hányadában élettársi viszonyban él valakivel.

Az élettársi kapcsolat nem számít családjogi viszonynak, hanem szerződéses viszonyként kell tekinteni rá a magyar jog felfogása szerint. Ennek megfelelően elsősorban nem a Ptk. IV. könyve tárgyalja, hanem a Ptk. VI. könyv. Emellett az élettársi viszonynak vannak családjogi hatásai, mivel az élettársak jogviszonyában számos olyan kérdés merül fel, amely nagyon hasonlatos ahhoz, ahogy ez a házastársak életében megvalósul. Ennek legfontosabb esete az, amikor az élettársi viszonyból gyerek születik, a gyermek-szülő viszony a házasságból született gyermekekkel egyenértékű.

Az élettársi kapcsolat nem ugyanaz, mint a bejegyzett élettársi kapcsolat. Utóbbi csak azonos nemű személyek között létre, valamint ez egy jogilag formalizált viszony. Azonban mindkét esetben házasságon kívüli partnerkapcsolatról van szó.

Hogyan szűnik meg az élettársi viszony?

Mivel az élettársi viszont létrejötte nem kötött semmilyen formalitáshoz vagy jogi aktushoz, így a megszüntetése sem formalizált. A magyar jogi szemlélet az élettársi kapcsolatra “de facto” viszonyként tekint, tehát a tényleges együttéléssel jön létre, és annak fennállásáig áll fent. Tehát az élettársi viszont megszűnik azzal, ha az élettársak szétköltöznek. 

Az élettársi kapcsolat nem ugyanaz, mint a bejegyzett élettársi kapcsolat. Utóbbi csak azonos nemű személyek között létre, valamint ez egy jogilag formalizált viszony. Azonban mindkét esetben házasságon kívüli partnerkapcsolatról van szó.

Hogyan rendezhetőek az élettársak közötti vagyoni viszonyok?

Az élettársi kapcsolat megszüntetése során rendezni kell mindazon vagyon sorsát, amelyet együtt, illetve külön szereztek. Vannak olyan élettársi viszonyok, ahol ennek vagyonnak a jelentősége nem különösen nagy, azonban nem ritka, hogy hosszadalmas jogi procedúra szükséges a korábbi élettársak között fennálló vagyoni helyzet rendezésére. Ez akár pereskedéshez is vezethet, hasonlóan a házastársak közötti vagyonmegosztáshoz. 

Mik az élettársi kapcsolat megszüntetését követő lakáshasználat szabályai?

A vagyoni viszonyok rendezése mellett az élettársi kapcsolat megszűnésével döntés szükséges a lakáshasználat, hogy hol folytassák életüket a továbbiakban. 

Mik az élettársi kapcsolat megszűnését követő lakáshasználat szabályai?

Tévhit, hogy csak házastársak esetében kérhető tartás a házasság felbontását követően. A tartás kérdése élettársi kapcsolat megszűnése kapcsán is felmerülhet, ha valamelyik fél tartásra szorul. 

Mi a közös gyermekek sorsa az élettársi viszony felbomlása után?

T