A bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása

Anyakönyvi eljárás (...)
c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás
d) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, (...)
(3) Az anyakönvy
a) a születéssel,
b) a házassággal,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolattal és
d) a halálesettel
kapcsolatos e törvényben felsorolt adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

At. 1. §
Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása

Mi az a bejegyzett élettársi kapcsolat?

Bejegyzett élettársi kapcsolatban kizárólag két azonos nemű 18 év felüli személy élhet, azaz két nő, vagy két férfi. A bejegyzett élettársi kapcsolat nem azonos az élettársi kapcsolattal. 

A bejegyzett élettársi kapcsolatot 2009 óta szabályozza a magyar jog a 2009. évi XXIX. törvény útján. Bár a Polgári törvénykönyv nem rendelkezik a bejegyzett élettársi kapcsolatról, a szabályai nagyban megegyeznek azon szabályokkal, amelyek a házasság jogkövetkezményeit szabályozzák

Hogyan jön létre a bejegyzett élettársi kapcsolat?

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének feltételei:

  1. Anyakönyvvezető előtt kell megkötni;
  2. A házassághoz hasonlóan kijelentéssel jön létre. Azaz mindkét fél részéről kölcsönös és egybehangzóigen” szükséges a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttéhez.

A bejegyzett élettársi kapcsolatot egyébként nem “megkötni”, hanem “bejegyezni” kell a jogszabályi fogalmak alapján. 

Mik a bejegyzett élettársi kapcsolat következményei?

A bejegyzett élettársi kapcsolat bár nem házasság, mégis komoly dolog, mivel családi állapot változást eredményez, mégpedig “bejegyzett élettárs” megnevezéssel. Megszüntetésének a következménye, hogy az illető családi állapota “elvált bejegyzett élettárs” lesz. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat  feltételrendszere és joghatásai igen részletesen szabályozottak.

Mi lesz a közösen nevelt gyermekkel a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése után?

Első és legfontosabb tudnivaló, hogy Magyarországon jelenleg bejegyzett élettársak nem fogadhatnak örökbe gyermeket. Azt azonban nem tiltja jogszabály, hogy a valóságban valamelyikük vérszerinti gyermekét közösen neveljék. A kapcsolat felbomlása után ezen közös gyermekek érdekei kiemelten kell, hogy érvényesüljenek, hasonlóan egy házasság felbontásához.

Telefonos konzultáció - időpontkérés