Névváltoztatás válás után - mi kell hozzá?

A házasság megszűnése vagy érvénytelenségének megállapítása után a volt házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől valamelyikük el kíván térni, a házasság felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása után az anyakönyvvezetőnek bejelentheti.

Polgári Törvénykönyv

Ptk. 4:28. § (1) bekezdés
Név visszavétele és változtatása válás után

Az általános iskolai osztályfőnökömet Nemes Jánosné Kati néninek hívták, valamint a tantestület női tagjainak nagy része hasonló névkombinációkon volt ismert. Régebben elképzelhetetlen volt, hogy az esküvő napjától a feleség ne a férje nevét viselje a “-né” toldalékkal.

Azóta sokat fordult a világ, először az vált divatossá, hogy a feleség vagy megtartja a teljes leánykori nevét, vagy csak a férje vezetéknevét veszi fel.

Az utóbbi években egy még újabb trend ütötte fel a fejét, amely a férj és feleség vezetéknevét kötőjellel választja el, és van, hogy nem csak a feleség, hanem a férj is felveszi ezt a nevet. A gyermekek is ezt a házassági nevet öröklik, így egy generáció múlva, amikor a sok vezetékes nevű gyermek elkezd házasodni, probléma lesz, hogy hogyan fogjuk majd összekapcsolni a már eleve kötőjeles neveket egymással. A jelenlegi szabályozás alapján ugyanis a házassági névben nem lehet egynél több kötőjel.

Ez a probléma még a jövő zenéje, de a válás házassági névre gyakorolt hatása nem egy új megoldandó kérdés, hiszen a Tóth Jánosnék és Kovács Sándornék is volt, hogy elváltak. A következőkben végigvesszük a lehetőségeket a házasság név kapcsán válás esetére. 

Mi a különbség a házassági névviselési forma és a házassági név megváltoztatása között?

A félreértések elkerülésének érdekében érdemes először leszögezni, hogy mi a különbség a két fogalom között. A házassági névviselési forma az a név, amelyet a házassági anyakönyvi kivonatba bejegyeztek. Ennek megváltoztatására a házasság alatt vagy megszűnése után van lehetőség, a Családjogi Törvénykönyv névváltoztatásra vonatkozó szabályai szerint. Ezt a változtatást korlátlan számban lehetséges kérelmezni, anyakönyvi eljárás útján. Például a házasságban élő „Kovács Jánosné” kérelmezheti, hogy a továbbiakban férje vezetéknevét használva „Kovács Anna”-ként éljen tovább.

A házassági névváltoztatás kizárólag a házasság megszűnését vagy érvénytelenné nyilvánítását követően kérelmezhető, ugyanis itt egy korrekcióról van szó. Ezt az ügyet a központi anyakönyvi szerv bírálja el. Ez olyan esetekben áll fenn, ha az elvált „Kovács Jánosné” a továbbiakban leánykori nevét szeretné használni.

Fontos tudnivaló, hogy sem az élettársi kapcsolat, sem a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásának nincs hatása a viselt névre. 

Használhatom-e a házassági nevemet a válást követően?

Természetesen igen. Jelenleg semmilyen szabály nem tiltja a házassági név használatát válás után. Szinte mindenki korábbi formában használhatja korábbi férje vezetéknevét, egy eset kivételével: Ha a nő elvált vagy özvegy lett, a „né” toldatos formát nem használhatja, ha korábban nem így viselte a nevet. Vannak olyan esetek, mikor a bíróság egyenesen el is tilthatja a nőt a „né” toldatos verziótól. Az eltiltásra a volt férj kérelme útján kerülhet sor, leggyakrabban akkor, ha a nő szándékos bűncselekményt követett el és emiatt szabadságvesztésre ítélték. Erre a szabályra leginkább azért van szükség, mert a férfi hírnevét is csorbíthatja, ha korábbi felesége az ő nevét viselve szerepel a hírekben.

Abban az esetben is lehetőség van a név megtartására, ha a házasságot érvénytelenné nyilvánítják.

Új házasság korábbi házasságból hozott névvel? Lehetséges!

Előfordulhat, hogy a feleség nem csak a házasság megszűnése után kívánja a házasság alatt viselt közös nevét használni, hanem az új frigy megkötése után is. Jelenleg a nőknek erre is lehetőségük van, azonban ilyenkor is él az a kitétel, hogy a házasságra utaló toldás nem használható. Ilyenkor a nőnek újra nyilatkoznia kell a névviselési forma megválasztásáról, ahol a korábbi név megtartását is választhatja.

Közös gyermekek nevének megváltoztatása

Kiskorú közös gyermekkel rendelkező párok válása esetén felmerülhet, hogy érzelmi vagy egyéb okokból valamelyik szülő gyermek által viselt vezetéknevét meg kívánja változtatni a felügyeleti jogot gyakorló szülő. 

18 évnél fiatalabb gyermek névváltoztatását (akár vezeték-, akár keresztnév) kizárólag törvényes képviselője kérheti, 14 év fölött ehhez a gyermek beleegyezése is kell.

Ez alapestben mindkét szülő hozzájárulását jelenti, kivéve azt az esetet, ha a másik szülő felügyeleti jogát jogerőre emelkedett bírósági ítéletben megszüntették vagy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések vonatkozásában korlátozták vagy megvonták.

Amennyiben nem került ilyenre sor, és nincs egyetértés a szülők között, ilyenkor a gyámhatóság dönt. 

A névváltoztatás folyamata

A fő szabály az, hogy a házasság alatt használt közös név megmarad. Ha valamelyik fél el akar térni attól, hogy a korábbi nevét használja a továbbiakban is, a házasság felbontása vagy az érvénytelenségének megállapítása után megváltoztathatja azt.

2016 januárjától kezdve a családi állapot változásából eredő névváltoztatás ügyintézése illetékmentes, így semmi akadálya nem lehet annak, hogy a nő újra leánykori nevét használja. Az erre irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél lehetőség van előterjeszteni. A kérelem elbírása a hazai anyakönyvezést végző hatóság feladata, akikhez az anyakönyvvezető juttatja el azt.

Praktikus okokból célszerű a névváltoztatással megvárni a vagyonmegosztást, hogy ne kelljen az esetleges adásvételi szerződésekhez és egyéb szükséges tranzakciókhoz minden alkalommal a névváltoztatáshoz kapcsolódó dokumentumokat is csatolni. 

Külföldön kötött házasságok esetén a névváltoztatás előfeltétele, hogy a házasság hazai anyakönyvezésére is sor kerüljön.

Hol kérhető a névváltoztatás?

Sokakban él az a tévhit, hogy a névváltoztatással kapcsolatos kérelemmel is a bírósághoz kell fordulni, azonban a bírónak nem dolga az ügyben rendelkezni. Ha ilyen irányú kérelmet akarunk benyújtani, nem feltétlenül kell ahhoz az anyakönyvi hivatalhoz fordulnunk, ahol az érintett házasság köttetett, lehetőségünk van a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőt is megkeresni.

A kérelmet személyesen kell benyújtani, külföldi tartózkodás esetén bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

Mit tartalmazzon a kérelem?

  1. A kérelmező születési család és utónevét, házassági nevét, születési helyét
  2. Anyja nevét és személyi azonosítóját
  3. A házasságkötés helyét és idejét
  4. A kérelmező lakóhelyét, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és érvényességi idejét
  5. A kérelem indoklását, a választott nevet
  6. Egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezett név a Ptk. rendelkezéseit nem sérti.

Milyen költségekre kell számítani?

2016 óta az ügyintézés ingyenes, illetve az összes okmány cseréjét illetékmentesen elintézhetjük. Sajnos válás utáni névváltoztatást követően ugyanaz a hosszadalmas folyamat kezdődik meg, mint a házasságkötéskor: minden iratban és a szolgáltatóknál át kell vezetni a módosítást.

Személyi igazolvány esetén 8 napon belül kezdeményezni kell az okmány cseréjét. Ezt kormányablaknál vagy okmányirodában tehetjük meg.

Tekintse meg további írásainkat!

Hűtlenség válás

A házastársi hűtlenség következményei

Van-e jogi relevanciája a házassági hűtlenségnek? Milyen előnyei vannak párjával szemben, ha megcsalta Önt?

Vagyonelosztás, vagyonjogi per

A bontóper megindítása: a keresletevél

A válóper első lépése a keresetlevél benyújtása. Pár tipp és praktika ismeretében sokkal nagyobb esély lehet a sikeres kimenetelre. Bemutatjuk mik ezek az elengedhetetlen lépések!

A házasság megmentése

Mindig van visszaút a veszekedésekkel teli életből a boldogság felé. Elhoztunk pár praktikát, melyek segíthetnek újra a harmónia ösvényére lépni.