A válás és a hitel

Ha a vagyontárgyat tartozás terheli, azt a házastársak egymás közti viszonyában az a házastárs viseli, aki a megosztást követően a vagyontárgy tulajdonosa lett. A tartozások megosztása a jogosulttal szemben a tartozásátvállalás szabályai szerint hatályos.

Polgári Törvénykönyv

Ptk. 4:61. § (4) bekezdés
Válás, válóper, hitel és jelzálog

A házasságkötés révén a házastársak között vagyonközösség keletkezik. Ennek lényege, hogy főszabályként minden bevétel és vagyonnövekedés, amely az életközösség ideje alatt jön létre a közös vagyon részévé válik. Logikus, hogy ezt megfordítva a házasság időtartama alatt keletkező hitelek, kölcsönök, tartozások és egyéb adósságok is mindkét felet terhelik.

Ahogy általában az élet minden területén, természetesen itt is léteznek kivételek, kiskapuk és egyéb olyan esetek, amikor a helyzet nem ennyire egyértelmű. Válás esetén különösen fontos tudni, hogy mire kell számítani a különböző tartozástípusok esetén. 

Mi számít közös tartozásnak?

Egy házasság ideje alatt természetes dolog, hogy a házastársak együtt vesznek fel hitelt. Ilyen lehet például a CSOK-hitel, a babaváró-hitel, vagy egy közösen felvett jelzálog alapú lakáshitel. Ezen esetekben a hiteligénylés együtt történik, mindkét házastárs adatait felveszi a bank és mindketten aláírják a hitelszerződést. A tartozásért ezek után egyetemlegesen felelnek, azaz mindkettőjükön követelheti a bank a tartozást, ha a másik nem fizet vagy fizetésképtelen. 

Létezhetnek azonban olyan esetek, amikor a házastársak nem közös akaratból keverednek tartozásba. Ilyen lehet tipikusan egy hitelkártya kiváltása, egy személyi hitel felvétele, egy autóhitel vagy akár egy baráti kölcsön. Ezekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a házasság ideje alatt történt jövedelemszerzésre, csak ellenkező előjellel.

A házasság megkötésének egyik következménye, hogy az életközösség fenállása alatt szerzett bevételek közössé válnak, függetlenül attól, hogy ki kereste meg azokat. Tehát ha csak a férj dolgozik, a feleség pedig otthon van a gyermekekkel, akkor is a férj fizetése közös bevételnek számít.

A házassági vagyonközösség logikája alkalmazandó a tartozásokra is. Tehát függetlenül attól, hogy ki vette fel azt, a tartozás közössé válik. Ezáltal a házastárs bármelyik tagján követelhető, ha a másik nem törleszt.

Ez alól kivétel az olyan tartozások esete, amelyek még a házasságkötés előtt keletkeztek és csak a házaspár egyik tagja vette fel önállóan. Ezek a házassággal nem kerülnek be a közös vagyonba tartozásként. 

Szintén kivételt képeznek a megörökölt adósságok. Ahogy az örökség útján szerzett vagyon nem válik a közös vagyon részévé, úgy a megörökölt adósságokért sem felel a házastárs. 

Megszabadulok-e a közös hiteltől, ha elválok?

Amint láttuk a korábban leírtakból, a közös hitelnek két fajtája van: a házastárssal közösen, közös akaratból, közösen aláírt hitel, és a házastárs valamelyik tagja által önállóan felvett hitel, felhalmozódott tartozás vagy egyéb adósság.

A közösen felvett hitel sorsa a válás után

Az olyan hitel vagy egyéb tartozás szempontjából, amelyet a házastársak közösen vettek fel, lényegében teljesen mindegy, hogy a házasság felbomlik. A hitelszerződésben ilyen esetekben a férj és a feleség egyetemleges felelősséget vállalt a tartozásért, ami azt jelenti, hogy mindkettőjük önállóan is felel a teljes adósságért. A bank nem házastársként tekint rájuk, hanem adóstársként, amely függetlenül attól, hogy milyen családi vagy egyéb viszonyban állnak egymással. 

A közösen felvett hitelek és egyéb közösen vállalt adósságok szempontjából teljesen mindegy, hogy mit tartalmaz a valóper során megkötött egyezség, mivel a bankkal vagy egyéb hitelintézettel aláírt hitelszerződés felülírja azt. Ez így van akkor is, ha az egyik fél a vagyonmegosztás során akár írásban vállalja a közösen felvett hitel rendezését, ugyanis ez nem fogja megakadályozni a bankot, hogy bármelyik házastárson követelhesse a törlesztést, mint adóstárson. 

A közösen felvett hiteltől csak szerződésmódosítással lehet szabadulni. Ehhez együttesen fel kell venni a kapcsolatot a hitelintézettel és csak az egyik házastárs nevére átkérni a hitelt. Ebben az esetben természetesen a bank hitelképességi vizsgálatot fog lefolytatni, amelynek a tartozást átvállaló házastársnak egyedül is meg kell tudnia felelni.  

Az önállóan vállalt adósságok és a válás

Ahogy korábban írtuk, főszabályként a házastársak felelnek a másik fél kötelezettségvállalásai után is, amibe beletartozik mindenfajta kölcsön, hitel és adósság. Két kérdést kell ebben az esetben körbejárni: 

  • meg lehet-e a szabadulni a házastárs adósságától a házasság időtartama alatt?
  • felelünk-e a volt házastársunk tartozásaiért a válás után?

Az első kérdésre a válasz az, hogy a házastárs nem felel a másik fél által vállalt kötelezettségért abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy ahhoz kifejezetten nem járult hozzá. Az tehát önmagában nem feltétlenül elég, ha nem tudott a kötelezettségvállalásról vagy a kölcsönszerződés aláírásáról, ez minden esetben egyedi elbírálás tárgya. 

Sajnálatos módon a válás önmagában nem szabadít meg a volt házastársunk tartozásától, legfeljebb mérsékli azt. Az életközösség felbomlását követően továbbra is felelünk az exünk adósságaikért, azonban azoknak csak a feléért. Ebben az esetben is alkalmazandó az a szabály, hogy a tartozásért való felelősségünket el tudjuk háírtani abban az esetben, ha bizonyítható vagy vélelmezhető, hogy a kötelezettség vállalásához nem járultunk hozzá. 

Behajtható-e a rajtam az exem adóssága?

Az, hogy felelünk egy adósságért és az, hogy az behajtható-e két különböző dolog. A jó hír, hogy a házastársi vagyonközösség során keletkezett adósságért nem minden esetben felelünk teljes vagyonunkkal.

Ennek megértéséhez érdemes áttekinteni a vagyonközösség szabályait, melyet ebben a cikkben írunk le részletesen. A legfontosabb ebből a szempontból különvagyon fogalma, tehát azon vagyonelemek, amelyek nem válnak közös vagyonná. Ilyen például az ajándékozás vagy öröklés útján szerzett vagyon. Logikus, hogy a vagyonközösség során keletkezett adósság csak a közös vagyont terhelje. A különvagyon emiatt védelmet élvez a házastársi vagyonközösség kapcsán keletkezett kötelezettségvállalások alól. 

Leegyszerűsítve tehát, a házastársunk által vállalt hitelekért és egyéb adósságokért nem felelünk azzal a vagyonnal, ami a különvagyonunkba tartozik. Ez lényegében minden, amit a házasság felbontása és a vagyonmegosztás során nekünk ítél a bíróság vagy közös megegyezés során a különvagyonunk részévé válik.

Azonban vigyázni kell, mert a vagyonmegosztás révén a házastársunk adósságainak a felét is kénytelenek lehetünk átvállalni. Kisegítő szabály és némi könnyebbség, hogy az ilyen addóságért kizárólag a közös vagyon erejéig leszünk perelhetőek, tehát a házasság során már meglévő különvagyonunk, illetve a házasság felbomlását követően keletkezett bevételeink és vagyongyarapodásunk védettséget élveznek. 

A hitelmegosztás módjai

Természetesen nem kell feltétlenül a közös tartozásokat vinnünk magunkkal. Általában a válás azt is jelenti, hogy a felek szeretnének tiszta lappal indulni úgy, hogy lehetőleg minél kevesebb szál kösse őket össze. Értelemszerűen egy közös hitel esetén ez a kívánalom nem teljesül maradéktalanul. 

Az alábbi lehetőségeket érdemes mérlegelni, ha nem szeretnénk közösen viselt adósságban maradni a válás kimondását követően.

1. Végtörlesztési kérelem még a házasság ideje alatt

Ha az anyagi lehetőségek megengedik, célszerű még a házasság ideje alatt (tehát a válás bírósági kimondása előtt) végtörlesztést kérni a hitelintézettől. Amennyiben ehhez vagyontárgyak értékesítése is szükséges, szakember segíthet annak tisztázásában, milyen vagyonelemekhez célszerű nyúlni. Ez egyúttal már előre segít tisztán látni abban is, hogy mi fog számítani különvagyonnak a vagyonelosztás során

Békés válás esetén együtt szépen végig lehet gondolni, a hitel mekkora részét fizesse valamelyik fél a különvagyonból. Például elképzelhető olyan eset, hogy egy hitelt elsősorban az egyik fél számára vett fel a házaspár, így méltányolható, hogy annak rendezését ő nagyrészt vagy teljes egészében a rá eső különvagyonból fedezze.

A vagyonközösségbe tartozó vagyonelemek esetében is tiszta helyzetet teremthet az, ha abból a hitelek, adósságok és kölcsönök rendezésre kerülnek még a válóper előtt. Egy adóssággal nem terhelt vagyonhalmaz elosztása ugyanis lényegesen egyszerűbb és gyorsabb, ilyenkor a bontóperi egyezség rövidre zárhatja a kérdést. A vagyonmegosztási pereskedés összességében általában egy negatív összegű játszma, emiatt a válások túlnyomó többségében lehetőség szerint elkerülendő.

Banki hitel esetén a végtörlesztés (más néven teljes előtörlesztés) kondíciót a banki hitelszerződési feltételek tartalmazzák. Fel kell készülni rá, hogy a végtörlesztés rendszerint végtörlesztési vagy előtörlesztési díj megfizetése után lehetséges csak, amely a legtöbb banknál a teljes tartozás maximum két százaléka.

2. Az adósság átvállalása

Amennyiben a teljes tartozás végtörlesztése nem lehetséges, megfontolandó a válófélben lévő felek között oly módon tiszta helyzetet létrehozni, hogy az egyik fél teljes egészében átvállalja a hitelt. Ezáltal a közös adósság megszűnik.

Ennek módja, hogy a felek először is egymással megegyeznek, miként számolnak el egymás között. Ha a hitelt vagy kölcsönt valóban közösen vették fel, közös használatra, akkor feltehetőleg az adósságban maradó felet az abból kiszálló fél anyagilag kompenzálja.

Fontos, hogy ez a megállapodás írásban is rögzítésre kerüljön, ugyanis a hitelintézet, illetve hitelező, majd később a válóper során a bíróság látni akarja majd annak részleteit. Másodsorban a későbbi esetleg vitáknak is elejét vehetjük azzal, ha írásos megállapodás készül, szükség szerint szakember bevonásával. 

Hitelintézettel kötött kölcsön- vagy hitelszerződés esetén egészen biztosan szükség lesz szerződésmódosításra. Ez azonban nem váltja ki a felek közötti írásos megállapodást!

Tekintse meg további írásainkat!

megromlott házasság megromlása

A házasság megromlása

Mit lehet tenni, ha gyülekeznek a viharfelhők? Hogyan kerülhetjük el a válás közeli helyzetek kialakulását?

Válás hitel adósság tartozás kölcsön

A válás és a hitel

Mi lesz a házasság ideje alatt felvett hitelekkel a válás után? Követelhető-e Önön a közös tartozás? Kibújhat a fizetési kötelezettség alól? Hogyan?

Válás és a férfiak

A férfiak és a válás

Milyen speciális nehézségekkel néznek szembe a férfiak a válás kapcsán?